IAS, IFS, IPS, and Central Services

IAS-IFS 1982 batch upon recruitment

Based on the following lists: https://1982.sabhlokcity.com/results/

Prafulla Chandra Mishra

Khurshid Ahmed Ganai

Ramesh Chander Nayyar

Girish Shankar

Malovika Mukerji

Subesh Kumar Das

Rajiv Gauba

CBS Venkata Ramana

Depinder Singh Dhesi

Tapan Ray

Amar Sinha

Aruna Limaye

Preeti Bhardwaj

George Elias

Anand Kulkarni

Nagenkdra Kumar Saxena

Amitabh Verma

Rashmi Prasad

Deepak Singhal

N. Ramesh Kumar

Avinash K. Srivastava

Sanjiv Nair

Vipin Chandra Sharma

K. Gnanadesikan

Pravir Kumar

Deepak Sanan

Dillip K. Samantaray

Pankaj Saran

Hemanta Chandramouli

Pradip Bhatnagar

Naveen Verma

S.K. Nurul Haque

Aruna Sundararajan

Manjeev Singh Puri

Shobhana K. Pattanayak

K. Latha Rama Rao

Sushil Kumar

Dibyendu Sekhar Misra

M.Nagarjuna

Sarwan Singh Chany

Krishan Kumar Jalan

Vinod Zutshi

Dinesh Singh

Raju Sharma

Sarvesh Kaushal

Sanjeev Sabhlok

Ruchi Shukla

Sanjay Mitra

Rajendra Mohan Srivastava

Ramalingam Ramaseshan

Shishir Sinha

Sunil Kumar Lal

Radhey Shyam Poddar

Sunil Kumar Agarwal

Anirudh Krishna

Manoj Kumar

Jitendra Nath Misra

Radhika Lal

G.Gurcharan

Vidyadhar K. Kanade

V.Ashok

Susheel Kumar

M.N. Vidya Shankar

Suriya Pratap Singh

Neeraj Kumar Gupta

T.C.A. Raghavan

Jitendra Shankar Mathur

Ramesh K. Agarwalla

J.S. Deepak

Trilochan Singh

Rohit Nandan

Sudhi Ranjan Mohanty

Rakesh Agarwal

K.M.Abraham

Neeru Singh

Amar Jit Singh

Ajay Nath

Nihal Chand Goel

Pravesh Sharma

Ramesh C. Sinha

Vinesh K. Jairath

Skandan K. Krishnan

Raghav Chandra

Haribhai V. Patel

Smita Goswami

Damodar Sharma

K. Deena Bandhu

Ajay Mittal

Pradeep Sen

V.Sankaran

Suranjana Ray

Sudhir Kumar Goel

Prabhas Kumar Jha

Ajit Kumar Jain

G.V.K. Rao

Snehlata R. Shrivastava

Gautam Chatterjee

Shyam Kumar Sinha

Vijay Kumar

Rajiv Sharma

Lingaraj Panigrahi

Alok Sheel

Hem Kumar Pande

P. Michael V. Siromony

Amrendra Kumar Singh

Ramesh Kumar Khanna

Parvindar Singh

Kalyaneshwar P. Bakshi

Aditya Swarup

B.Vijayan

Ajay Narayan Jha

Vyas Ji

B.V. Papa Rao

Leena Nair

Jai Priye Prakash

Amarendra Kumar Dubey

Shiv Shankar Gupta

Vinod Kumar Thakral

Hemant Kumar Sinha

K.V. Satyanarayana

Shobha K. Chabbra

Rajesh Gupta

Himangshu Shekhar Das

Vineet Chawdhry

Sumit Mullick

Sudhir Kumar

Gurnihal Singh Pirzada

==

sabhlok

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *